polski čeština

Železniční mapa
republiky Československé - ČSD 1951
Železniční mapa
republiky Československé
last download 23.10.2017, 17:10 (592)

Hurtownia Artykułów Ściernych
Vyhledávání
Železniční tratě v Polsku (PLK)
Železniční tratě v Polsku (PMP-PW)
Přehled tunelů v Polsku
Železniční hraniční přechody
Železniční tratě v Česku (SŽDC)
Přehled tunelů v Česku
Seznam Společností
Omezení provozu v Česku
Kalendář
Dnes je 23. října 2017
Zahájení provozu
1871 Praha-Čakovice - Neratovice (TKPE)
1881 Kroměříž - Zborovice (M.dr.K)
1887 granica państwa - Bełżec (CLB)
1897 Vrátno - Dolní Cetno (BNB)
1898 Historické místo 192/2 - Historické místo 192/3 (kkStB)
1898 Číčenice - Historické místo 192/1 (kkStB)
1898 Historické místo 192/3 - Týn nad Vltavou (kkStB)
1898 Historické místo 192/1 - Historické místo 192/2 (kkStB)
1900 Roudnice nad Labem-Bezděkov - Kmetiněves (kkStB)
1916 Kwieciszewo - Procyń (KPEV)


318a Srebrna Góra - Nowa Ruda Słupiec
Zahájení provozu
1902.08.05 Srebrna Góra - Nowa Ruda Słupiec (EGB) [Srebrna Góra - Ścinawka Średnia]
Zastavení veškeré dopravy
1931.10.12 Srebrna Góra - Wolibórz (EGB) • 1972 Wolibórz - Dzikowiec Kłodzki (PKP)
Zrušení tratě
1933.08 Srebrna Góra - Srebrna Góra Twierdza (EGB) • 1934 Srebrna Góra Twierdza - Nowa Wieś Kłodzka (EGB) • 1945 Nowa Wieś Kłodzka - Wolibórz (PKP) • 1974 Wolibórz - Dzikowiec Kłodzki (PKP)
Zmiana numeru linii / km:
Numer linii nadany przez Atlas Kolejowy Polski. Kilometraż linii jest ostatnim polskim kilometrażem występującym dla odcinka Srebrna Góra - Wolibórz. Został nadany po 1945 roku mimo iż odcinek ten dawno nie istniał. Kilometraż biegł od stacji Kondratowice do stacji Radków. Później przez krótki okres historii tej linii istniał jeszcze kilometraż dla linii Wolibórz - Radków i Dzikowiec Kłodzki - Radków. W końcu kilometraż znów został skrócony i ponownie od km 0.000 obowiązywał dla odcinka Nowa Ruda Słupiec - Radków już jako linia nr 327. Ostatecznie został zlikwidowany również i odcinek Ścinawka Średnia - Radków, więc ostatnią istniejącą częścią linii Sowiogórskiej jest tor ze stacji Nowa Ruda Słupiec do stacji Ścinawka Średnia. Numer 318a został nadany dla całego zlikwidowanego odcinka tej kolei, który numeru podczas wydania instrukcji D29 w 1985 roku nie otrzymał. Przykład linii kolejowej 327 jest dobrym przykładem bałaganu w papierach PLK i wcześniej PKP związanego ze zmianą co kilka
žkmdruh bodunadm.v.bododbočující tratě  
39.60žst394 Srebrna Góra Zdjęcia318  
44.00z+výh569Srebrna Góra Twierdza Zdjęcia
46.16z+nákl520Nowa Wieś Kłodzka Zdjęcia
48.38žst509Wolibórz Zdjęcia
50.64z+nákl475Dzikowiec Kłodzki Zdjęcia
53.64n.žst427Nowa Ruda Słupiec (NRS) Zdjęcia327  


Poslední aktualizace: 2016.12.18 - 22:31

Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- železniční uzel
- ex železniční uzel
- styčný bod
- ex styčný bod
- planký stanic

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva kilometr přibližný (s přesností na 10 metrů)
podtržené kilometr přeměněn na aktuální kilometru


Kódy států:
AT - Rakousko
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hrhradlo
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hzhranice země
kkkonec kolei
linksměr trati
n.žstnákladové nadraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
odbodbočka
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
p.žstprůmyslová stanice
překládka
sl.zslužební zastávka
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+odbvýhybna+odbočka
výhkvýhybka
zzastávka
z+hrzastávka+hradlo
z+hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
z+n.žstzastávka+nákladové nadraží
z+náklzastávka+nákladiště
z+och.stzastávka+ochranný stanoviště
z+odbzastávka+odbočka
z+odbzastávka+odbočka
z+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
z+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
z+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
z+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
z+vlzastávka+vlečka
z+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
z+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
z+výhzastávka+výhybna
z+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Polských a Českých Drah • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (7366707 / 7319 / 5577 / 1610 / 4575.59)