polski čeština

Železniční mapa
republiky Československé - ČSD 1951
Železniční mapa
republiky Československé
last download 23.01.2018, 01:31 (2573)

Hurtownia Artykułów Ściernych
Vyhledávání
Železniční tratě v Polsku (PLK)
Železniční tratě v Polsku (PMP-PW)
Přehled tunelů v Polsku
Železniční hraniční přechody
Železniční tratě v Česku (SŽDC)
Přehled tunelů v Česku
Seznam Společností
Omezení provozu v Česku
Kalendář
Dnes je 23. ledna 2018
Zahájení provozu
1937 Sierpc - Grębocin Odgałęzienie (PKP) [zastąpienie kolei wąskotorowej i zmiana przebiegu części linii normalnotorowej]
1955 Rožňava - Historické místo 417 (ČSD)
1955 Historické místo 410/2/2 - Rožňava (ČSD)
Zrušení tratě
1955 Historické místo 410/2/2 - Historické místo 417 (ČSD)
Změna trakční soustavy
1993 Nezamyslice - Olomouc hlavní nádraží (ČD) [3000Vss]


318a Srebrna Góra - Nowa Ruda Słupiec
Zahájení provozu
1902.08.05 Srebrna Góra - Nowa Ruda Słupiec (EGB) [Srebrna Góra - Ścinawka Średnia]
Zastavení veškeré dopravy
1931.10.12 Srebrna Góra - Wolibórz (EGB) • 1972 Wolibórz - Dzikowiec Kłodzki (PKP)
Zrušení tratě
1933.08 Srebrna Góra - Srebrna Góra Twierdza (EGB) • 1934 Srebrna Góra Twierdza - Nowa Wieś Kłodzka (EGB) • 1945 Nowa Wieś Kłodzka - Wolibórz (PKP) • 1974 Wolibórz - Dzikowiec Kłodzki (PKP)
Zmiana numeru linii / km:
Numer linii nadany przez Atlas Kolejowy Polski. Kilometraż linii jest ostatnim polskim kilometrażem występującym dla odcinka Srebrna Góra - Wolibórz. Został nadany po 1945 roku mimo iż odcinek ten dawno nie istniał. Kilometraż biegł od stacji Kondratowice do stacji Radków. Później przez krótki okres historii tej linii istniał jeszcze kilometraż dla linii Wolibórz - Radków i Dzikowiec Kłodzki - Radków. W końcu kilometraż znów został skrócony i ponownie od km 0.000 obowiązywał dla odcinka Nowa Ruda Słupiec - Radków już jako linia nr 327. Ostatecznie został zlikwidowany również i odcinek Ścinawka Średnia - Radków, więc ostatnią istniejącą częścią linii Sowiogórskiej jest tor ze stacji Nowa Ruda Słupiec do stacji Ścinawka Średnia. Numer 318a został nadany dla całego zlikwidowanego odcinka tej kolei, który numeru podczas wydania instrukcji D29 w 1985 roku nie otrzymał. Przykład linii kolejowej 327 jest dobrym przykładem bałaganu w papierach PLK i wcześniej PKP związanego ze zmianą co kilka
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
39.60žst394 Srebrna Góra Zdjęcia318  
44.00zast+výh569Srebrna Góra Twierdza Zdjęcia
46.16zast+nákl520Nowa Wieś Kłodzka Zdjęcia
48.38žst509Wolibórz Zdjęcia
50.64zast+nákl475Dzikowiec Kłodzki Zdjęcia
53.64n.žst427Nowa Ruda Słupiec (NRS) Zdjęcia327  


Poslední aktualizace: 2016.12.18 - 22:31

Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- železniční uzel
- ex železniční uzel
- styčný bod
- ex styčný bod
- planký stanic

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hrhradlo
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
hzhranice země
kkkonec kolei
linksměr trati
n.žstnákladové nadraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
sl.zslužební zastávka
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nadraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+odbvýhybna+odbočka
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nadraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska a České republiky • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 23 (8408985 / 16104 / 2228 / 1702 / 4940.65)