język polski jazyk český
Kupię rozkłady SRJP

Hurtownia Artykułów Ściernych
Vyhledávání
Železniční tratě v Polsku (PLK)
Železniční tratě v Polsku (PMP-PW)
Přehled tunelů v Polsku
Železniční hraniční přechody
Železniční tratě v Česku (SŽDC)
Přehled tunelů v Česku
Seznam Společností
Omezení provozu v Česku
Kalendář
Dnes je 29. května 2017
Zahájení provozu
1843 Brzeg - Opole Zachodnie (OSE)
1911 Muszyna - Krynica Zdrój (LMK)
1959 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki (PKP)
1974 Konin - Kazimierz Biskupi (PKP)
1976 Wolanów - Rożki (PKP)
1980 Historické místo 144/1 - Nové Sedlo u Lokte (ČSD)
1980 Chodov karlovarské zhlaví - Historické místo 140/2 (ČSD)
Zastavení veškeré dopravy
1994 Pruszcz Gdański - Stara Piła (PKP)
Zrušení tratě
1976 Smidary - Vysoké Veselí (ČSD)
Zastavení osobní dopravy
1989 Swarzewo - Krokowa (PKP)
1994 Stara Piła - Kartuzy (PKP)
Změna trakční soustavy
1959 Pruszków - Grodzisk Mazowiecki (PKP)
1976 Radzice - Radom (PKP)
1976 Wolanów - Rożki (PKP)
1988 Sudoměřice - granica zasilania (ČSD) [25kV/50Hz]
1988 Chotoviny - Historické místo Sudoměřice u Tábora (ČSD)
1988 granica zasilania - Benešov u Prahy (ČSD) [3000Vss]
1988 Tábor - Chotoviny (ČSD) [25kV/50Hz]


Historie Železničních Tratí - Databáze


Vyhledávání

Seznam železničních tratí v Polsku


Seznam železničních tratí v Česku


Lista linii kolejowych poza Polską i Czechami


Zasady numeracji linii kolejowych w Polsce

Dla co bardziej wytrwałych poszukiwaczy setek niezliczonych linii na naszej stronie, publikujemy poniżej zasady numeracji wszelkich odcinków linii kolejowych, łącznic i torów łączących, którym po dziś dzień nikt żadnego numeru nie nadał, co było spowodowane likwidacją tych odcinków przed wprowadzeniem wykazu linii D29, wykazu w którym zasady numeracji też nie są do końca jasne i chętnie byśmy porozmawiali sobie z osobą, która obowiązujące numery wymyśliła, co weszło wszystkim w krew tak bardzo, że dziś traktuje się je jako oczywistość nie do podważenia. Zasady numeracji linii dotychczas nienumerowanych powstały po wielotygodniowych przemyśleniach dwóch najbardziej zakręconych na tym punkcie facetów. Ale jeśli ktoś ma jakieś uwagi, prosimy je zgłaszać redakcji atlasu kolejowego, czyli nam! Zasady są dość proste.
Każdy nienumerowany dotychczas odcinek kolejowy normalnotorowy, otrzymuje numer trzycyfrowy wraz z literą dodatkową na końcu. Numer ten dla uszanowania pracy osoby, która stworzyła wykaz D29, pochodzi od linii, która posiada już numer w tym wykazie, a przy której znajduje się km 0.000 lub inny początek linii nienumerowanej. Kolejność liter dodatkowych jest zdeterminowana kolejnością odchodzenia linii nienumerowanych od linii numerowanej, czyli np. pierwsza linia dotychczas nienumerowana odchodząca od linii 273, otrzymuje numer 273a i dalej zgodnie ze wzrostem kilometrażu 273b, 273c itd. Jeśli linia kolejowa nienumerowana nie ma początku przy żadnej linii kolejowej numerowanej, czyli np. zaczynała się za granicą (np. Bad Freienwalde – Cedynia) lub bierze początek na stacji niepołączonej w żaden sposób z siecią kolejową – otrzymuje numer najbliżej przebiegającej linii kolejowej, z dodatkiem liter z końca alfabetu. Czyli linia Granica Państwa – Świnoujście – Granica Państwa zlikwidowana w 1945 roku, na której częściowym śladzie odbudowano tor do nowego przystanku Świnoujście Centrum – otrzymuje numer 401z. Wszelkie odcinki końcowe linii numerowanych, które z różnych względów nie otrzymały numerów, otrzymują taki sam numer jak w wykazie D29, a więc stają się niejako przedłużeniem linii właściwej. Przykładem niech będzie linia Kłodzko Nowe – Kudowa Zdrój, która otrzymuje brzmienie Kłodzko Nowe – Słone Kłodzkie, czy linia Ząbkowice Śląskie – Bielawa Zachodnia, która otrzymuje brzmienie Ząbkowice Śląskie – Dzierżoniów Śląski, gdyż taki był jej ostatni kilometraż. Jednak odcinek Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów Śląski już nie istniał, gdy nadawano numer pozostałej części linii. Linie nienumerowane odchodzące od linii nienumerowanych, otrzymują kolejną literę alfabetu i tak do skutku. Łącznice i tory łączące, które będą wymagały ponumerowania z oczywistych względów, dostają numery według takich samych zasad. Linie kolejowe, którym PKP lub PLK nadały numer wcześniej przypisany innej linii kolejowej, otrzymują numer historyczny, gdyż podstawą wykazu linii kolejowych na naszej stronie jest instrukcja D29 z 1985 roku, czyli ta pierwsza z pierwszych, w której ujęto użytkowaną dziś numerację. A numer użyty ponownie otrzymuje wyróżnik literowy. Przykładem niech będzie linia nr 250 Kisielice – Biskupiec Pomorski Miasto, której numer przeszedł na linię Gdańsk Główny (a obecnie Gdańsk Śródmieście) – Rumia. Linia ta otrzymuje nr 250A. Przyjęto również zasadę, że wszelkie tory kolejowe biegnące do wojskowych przepraw rezerwowych oraz portów rzecznych otrzymują swój numer. Numer dostają też wszelkie bocznice, które kończą się lub kończyły stacją zakładową, posiadającą zdolność zapowiadania pociągów ze stacją PKP. Koleje przemysłowe obowiązuje taka sama zasada. Jedynie linie kolei piaskowych otrzymują dużą literę P przed numerem, który już dostały onegdaj od PMP-PW. Podobne zasady obowiązują przy numeracji linii wąskotorowych. Jednak, że liniom tym nie nadano, żadnych oficjalnych numerów, którymi by się szeroko posługiwano (otrzymały tylko numery potrzebne dla spraw geodezyjnych), to zasady nadania numerów głównych przyjmuje się w sposób łatwo pojmowalny. Wszelkie numery linii wąskotorowych są czterocyfrowe. Pierwsza cyfra oznacza oficjalny numer DOKP, czyli dawnych Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych. Są to cyfry od 1 do 8. Pod uwagę bierze się tu ostatnią dyrekcję, która odpowiadała za daną kolej wąskotorową. Wyjątku nie stanowi również Bogatyńska Kolej Dojazdowa, która wprawdzie po likwidacji Zarządu Kolei Dojazdowych we Wrocławiu przeszła pod odpowiednie struktury kolei normalnotorowej, co oznacza, że np. jej parowozy naprawiono w lokomotywowni Węgliniec a nie w Krośniewicach. Kolejne trzy cyfry to numer porządkowy kolei, a ich kolejność jest przyporządkowana odległości kolejowej stacji stycznej od głównej stacji w mieście, w którym znajdowała się siedziba DOKP. Główne linie wąskotorowe otrzymują wiec np. numery 5001, 5002, 5003 itd. Linie odchodzące od tych głównych linii tak samo. Wszystko za kolejnością. W przypadku węzła, w którym km 0.000 jest przypisany dwóm i więcej liniom, kolejność dyktują litery alfabetu, na które zaczynają się nazwy stacji końcowej. Wszelkie linie boczne, krótsze i inne mniejszego znaczenia otrzymują dodatkowe litery. Wyjątkiem są tylko Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, które otrzymały numerację taką samą jaką posiadały w służbowym rozkładzie jady PKP z wyprzedzającą je cyfrą 4. Wszelkie inne linie wąskotorowe, które zostaną odkryte w różnej dokumentacji dostaną kolejny wolny numer lub literę, jeśli odchodziły od linii już posiadającej swój numer. Przemysłowe sieci kolei wąskotorowych, jeśli tylko posiadały kilometraż, również dostaną kolejne wolne numery w danej dyrekcji.
I jeszcze jedno: wszelkie linie w atlasie otrzymują kilometraż, który posiadają obecnie lub ostatni istniejący na danym odcinku. Wyjątek stanowią linie, na których PKP zrobiły taki burdel z kilometrażem, że głowa mała. Przykładem niech tu będzie dawna linia kolejki Sowiogórskiej, która po wojnie otrzymała kilometraż biegnący ze stacji Kondratowice do stacji Radków mimo iż odcinek Srebrna Góra – Wolibórz nie istniał w 1945 roku. W późniejszym okresie linia ta miała swój początek (od km 0.000) na stacji Wolibórz, później Dzikowiec Kłodzki a dziś jest to stacja Nowa Ruda Słupiec. Linii tej nadaliśmy numer 327, nazwę Srebrna Góra – Radków i kilometraż biegnący właśnie od stacji Kondratowice, jako ostatni kilometraż PKP dla całego odcinka. Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że wszelkie dawne odcinki powstałe na skutek przełożeń linii kolejowych w nowe miejsce otrzymują numer linii właściwej i tak samo wyróżnik literowy.


Punktów zarejestrowanych w bazie: 14053, punktów z dokumentacją foto: 1675


Poslední modifikaci bodu:

  NazwaRegionKrajData modyfikacji  
  Lanžhot (st) Zdjęcia(Jihomoravský kraj)2017.05.28 - 14:58 
  Břeclav (st) Zdjęcia(Jihomoravský kraj)2017.05.28 - 14:49 
  Grygov (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 14:33 
  Červenka (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 14:32 
  Moravičany (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 14:16 
  Historické místo 270/4/6 (mh)(Pardubický kraj)2017.05.28 - 14:12 
  Historické místo 270/4/7 (mh)(Pardubický kraj)2017.05.28 - 14:11 
  Historické místo 270/4/9 (mh)(Pardubický kraj)2017.05.28 - 14:11 
  Historické místo 270/4/10 (mh)(Pardubický kraj)2017.05.28 - 14:11 
  Historické místo 270/4/3 (mh)(Pardubický kraj)2017.05.28 - 14:09 
  Historické místo 270/4/1 (mh)(Pardubický kraj)2017.05.28 - 14:08 
  Mohelnice (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 14:07 
  Lukavice na Moravě (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 13:53 
  Lupěné (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 13:44 
  Zábřeh na Moravě zastávka (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 13:37 
  AHr Levenov (pe) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 13:32 
  Bludov lázně (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 13:28 
  AHr Temenec (pe) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 13:24 
  AHr Volský Kout (pe) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 13:21 
  Odbočka Chromeč (podg) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 13:18 
  Odbočka Sudkov (podg) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 13:13 
  Bludov (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 13:08 
  Postřelmov (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 12:49 
  Střeň (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 12:38 
  Jaworzno Azot (po+ład)(Województwo śląskie)2017.05.28 - 12:32 
  Štěpánov (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 12:28 
  Senice na Hané (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 11:56 
  Příkazy (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 11:28 
  Skrbeň (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 11:16 
  Olomouc Depo DPD CZ (bsz) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 11:08 
  Horka nad Moravou (po+ład) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.28 - 11:06 
  Olomouc-Řepčín (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.27 - 09:06 
  Olomouc-Hejčín (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.27 - 08:57 
  Olomouc plynárny (bsz) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.27 - 08:52 
  Olomouc TOS (bsz) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.27 - 08:39 
  Olomouc teplárna (bsz) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.27 - 08:37 
  Olomouc zaměd. (bsz) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.27 - 08:36 
  Kobułty (po)(Województwo warmińsko-mazurskie)2017.05.26 - 23:47 
  Olomouc-Smetanovy sady (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 23:43 
  Olomouc město (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 23:40 
  Olomouc-Nová Ulice (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 23:21 
  Nowy Świat (mij+ład)(Województwo dolnośląskie)2017.05.26 - 22:42 
  Historické místo 301 (mh) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 22:34 
  Nemilany (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 22:26 
  Olomouc Nový Svět (pe) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 22:19 
  Dolní Polubný (po+bsz) Zdjęcia(Liberecký kraj)2017.05.26 - 22:15 
  Nová Ves nad Nisou (po+ład)(Liberecký kraj)2017.05.26 - 22:15 
  Olomouc-Nové Sady (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 22:14 
  Brodek u Přerova (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 22:10 
  Rokytnice u Přerova (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 22:05 
  Kožušany (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 21:56 
  Blatec (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 21:50 
  Kraličky (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 21:42 
  Vrbátky (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 21:40 
  Vrahovice (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 21:31 
  Kostelec na Hané (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 20:31 
  Prostějov místní nádraží (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.26 - 18:32 
  Olkusz (st) Zdjęcia(Województwo małopolskie)2017.05.25 - 23:10 
  Prostějov hlavní nádraží (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.24 - 23:03 
  Bedihošť (st) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.24 - 21:59 
  Čelčice (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.24 - 21:37 
  Pivín (po+mij) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.24 - 21:28 
  Doloplazy (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.24 - 21:11 
  Lobodice (po+ład) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.24 - 21:05 
  Skašov (pb) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.24 - 20:54 
  Oplocany (po) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.24 - 20:48 
  Tovačov Topos Prefa (bsz) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.24 - 20:39 
  Tovačov (po+ład) Zdjęcia(Olomoucký kraj)2017.05.24 - 20:26 
  Rudziska (po+ład)(Województwo warmińsko-mazurskie)2017.05.24 - 10:09 
  Grodziska (po+ład)(Województwo warmińsko-mazurskie)2017.05.24 - 10:09 
  Jindřichovice pod Smrkem (po+ład) Zdjęcia(Liberecký kraj)2017.05.23 - 21:27 
  Dopiewo (po)(Województwo wielkopolskie)2017.05.23 - 08:37 
  Lom Hrubá Voda (bsz)(Olomoucký kraj)2017.05.22 - 20:27 
  Gorzów Wielkopolski Wschodni (po)(Województwo lubuskie)2017.05.21 - 23:37 
  Marchegg (st)(Austria)2017.05.20 - 14:31 

ATLAS POLSKÝCH a ČESKÝCH DRAH • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 6 (6376524 / 5394 / 3015 / 1463 / 4358.53)